IPtables toàn tập

iptables-firewall

IPtables toàn tập. 1.Cài đặt Iptables – Iptables thường được cài đặt mặc định trong hệ thống. Nếu chưa được cài đặt: CentOS: # yum install iptables Ubuntu: # apt-get install iptables CentOS 7 sử dụng FirewallD làm tường lửa mặc định thay vì Iptables. Nếu bạn muốn sử dụng Iptables thực hiện: # systemctl mask firewalld […]

firewall-bo-mt-archives-vietcalls