Category Archives: Linux

Cài phần mềm từ source trên linux

cai-phan-mem-tu-source-tren-linux

1. Giới thiệu Các phần mềm trên Linux không tự đóng gói sẵn. Bởi vì chạy trên chạy trên nhìều hệ thống khác nhau trong họ Unix như Solaris, AIX, HP-UX… thậm chí các phần mềm đó có thể chạy trên rất nhiều vi xử lý khác nhau như Intel, Motorola, PPC… Có được sự đa […]

Kiểm tra I/O của VPS Server Linux

linux-vps

Kiểm tra I/O của VPS Server Linux I/O Speed (tốc độ đọc, ghi) của một máy chủ rất quan trọng. Với một máy chủ ảo VPS, bạn cần đạt tầm 60MB/s trở lên. Còn với dedicated bạn cần đạt tầm 120-130MB/s. Chạy lần lượt các lệnh sau để xem tốc độ I/O của mình. Chúng ta […]

FTP server là gì?

ftp-server

FTP là 1 dịch vụ dùng để chia sẻ tài nguyên bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt cấu hình ftp server với vsftpd 1. Giới thiệu – Là 1 dịch vụ dùng để chia sẻ tài nguyên. – FTP là FTP server chạy trên môi trường Linux. – VSFTP sẽ phân […]

Tìm hiểu LVM trong Linux

LVM trong Linux

Giới thiệu về LVM Logical Volume Management(LVM) dùng quản lí các thiết bị lưu trữ .LVM là một tiện ích cho phép chia không gian đĩa cứng thành những Logical Volume từ đó giúp cho việc thay đổi kích thước trở nên dễ dàng. #Tạo và quản lý LVM trong Linux 1.  Các bước để […]

Bash shell trong Linux

bash shell linux

Bash shell trong Linux. Bash shell là một phần quan trọng đối với người quản trị hệ thống Linux. Nó giúp tối ưu hóa quá trình cài đặt các ứng dụng, backup,… Hôm nay mình xin giới thiệu một vài bash shell cơ bản. 1. Hello world # vi hello.sh #!/bin/bash echo “Hello World” Lưu […]

Command Linux(P.4)

vps linux

Command top 1. Giới thiệu Trong việc quản trị hệ thống Linux nhưng thông tin về RAM, CPU các tiến trình đang chạy rất cần thần thiết đối với một người quản trị và để giúp chúng ta có thể xem được những thông số đó người quản trị sẽ sử dụng dụng câu lệnh […]

Command Linux(P.3)

vps linux

Command find Command find là câu lệnh dùng để tìm kiếm file và thư mục theo những yêu cầu cho trước Tìm file Tìm file có tên tecmint.txt ở thư mục hiện tại find -name “tecmint.txt” Tìm file có tên abc.conf theo đường dẫn find /etc/tmp/ -name “abc.conf” Lúc này câu lệnh sẽ tìm file đường dẫn […]

Command Linux(P.2)

vps linux

command dd in linux 1. Khái niệm Câu lệnh dd trong linux là một trong những câu lệnh thường xuyên được sử dụng. Câu lệnh dd dùng để sử dụng trong các trường hợp sau: Sao lưu và phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng hoặc một partition Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ ASCII sang EBCDIC […]

Command Linux(P.1)

vps linux

Command-cd Lệnh cd (change directory) là một trong những lệnh quan trọng và được sử dụng nhiều bởi các quản trị hệ thống. Lệnh cd cho phép người quản trị hệ thông di chuyển từ thư mục này đến thư mục khác trong hệ thống. 1. Chuyển đến thư mục /usr/local root@Server01:~#cd /usr/local root@Server01:/usr/local# 2. […]

Hướng dẫn cài đặt Centos6

centos

Hướng dẫn cài đặt Centos6 1. Chuẩn bị: Máy ảo Vmware12, Virtuabox. Source: ISO centos6 minimal 2. Cài đặt  Bật nguồn máy ảo   Click Power on this virtual machine  Chọn dòng trên cùng (Install or update an existing system) Chọn Skip (bỏ qua việc kiểm tra đĩa nguồn) Click Next Chọn ngôn ngữ là […]

linux-archives-vietcalls