Command Linux(P.5)

Lệnh xem thông tin RAM

Xem tổng dung lượng, dung lượng hiện tại đang dùng, dung lượng còn trống. có 2 lệnh đó là:

# cat /proc/meminfo

→ Lệnh cat: Dùng để đọc nội dung của file text

/proc/meminfo: đây là đường dẫn (đường dẫn tuyệt đối) tới file chứa thông tin RAM có tên là meminfo

# free

các options:

-b Hiển thị theo bytes
-k Hiển thị theo kilobytes
-m Hiển thị theo megabytes
-g Hiển thị theo gigabytes
–tera Hiển thị theo terabytes
-h Hiển thị theo kiểu tự động gom theo khối dữ liệu

Ví dụ:

linux

Chúc các bạn thành công!

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

command-linux-p-5-vietcalls