Hướng dẫn cài đặt Centos6

centos

Hướng dẫn cài đặt Centos6

1. Chuẩn bị:

Máy ảo Vmware12, Virtuabox.

Source: ISO centos6 minimal

2. Cài đặt

  •  Bật nguồn máy ảo

 

Click Power on this virtual machine

  •  Chọn dòng trên cùng (Install or update an existing system)

centos6

  • Chọn Skip (bỏ qua việc kiểm tra đĩa nguồn)

centos6

  • Click Next

centos6

Chọn ngôn ngữ là English => Next

centos6

Chọn bàn phím là U.S. English => Next

centos6

Chọn “Basic storage devices” => Next

centos6

Chọn “Yes, discard any data” (Lưu ý: Chỉ làm với ổ cứng ảo)

centos6

Đặt hostname = kcntt.dtu

centos6

=> Next

Chọn múi giờ là Asia/Ho Chi Minh

centos6

=> Next

centos6

Cấu hình password cho User root là 123456

centos6

=> Next

Click Use Anyway

centos6

Chọn “Use All Space” => Next

centos6

Chọn “Write chenges to disk”

Để mặc định!

centos6

Desktop, Customize later

=> Next

centos6

Chờ vài phút và Reboot!

Chúc các bạn thành công.

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-t-centos6-vietcalls