Category Archives: Docker

TÌM HIỂU VỀ DOCKER (Phần2)

docker

Tiếp tục phần bài viết tìm hiểu về Docker. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Dockerfile. Docker có thể tự động build images với các ứng dụng được khai báo trong file Dockerfile. Trong Dockerfile chứa toàn bộ các câu lệnh để cài đặt, copy file, etc trước khi đóng gói thành image. Ví […]

TÌM HIỂU VỀ DOCKER (Phần1)

docker

TÌM HIỂU VỀ DOCKER Phần 1: Giới thiệu 1. Các thuật ngữ về Container ▪  Docker là một ứng dụng ▪  Docker Machine:tạo ra các Docker engine trên máy chủ. ▪  Docker Compose: chạy ứng dụng bằng cách định nghĩa cấu hình các Docker container thông qua tệp cấu hình. ▪  Docker image: là mẫu […]

docker-archives-vietcalls