Docker Cheat-Sheet

Docker Cheat-Sheet Bài viết này mình tóm tắt lại tất tần tật về Docker Container Management Container Bulk Management Parameters Inspect Commands Images Volumes Backup a container docker run -rm -volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox tar cvfz /backup/backup.tar CONTAINERPATH Restore container from backup docker run -rm -volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox bash -c “cd CONTAINERPATH[…]

Snippet Box - Nơi lưu lại các đoạn code quan trọng

1. Snippet Box là gì? Snippet Box là một ứng dụng lưu trữ đơn giản tổ chức các đoạn code của bạn. Cho phép bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xoá và quản lý các đoạn code của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hỗ trợ Markdown tích hợp, Snippet Box giúp bạn dễ[…]

Xây dựng NextCloud với Docker

1. Tổng quan NextCloud là gì? Nextcloud là một mã nguồn mở và là chương trình hỗ trợ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Với Nextcloud bạn có thể xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ[…]

Tạo VPN server với WireGuard trên Docker

Trong hướng dẫn này, mình chỉ cho bạn cách tạo máy chủ VPN riêng của bạn với WireGuard chạy trong Docker. Mình hướng dẫn các bước cài đặt, cấu hình và cách thêm máy khách vào máy chủ VPN của bạn. Trong trường bài chia sẻ này mình sử dụng Ubuntu 20.04 LTS và các[…]

Docker Basic Commands

Docker Basic Commands Bài viết này mình chia sẻ các command docker căn bản (Docker Basic commands). 1) docker Example: docker [option] [command] [arguments] 2) docker version Example: docker version 3) docker info Example docker info 4) docker pull Example: docker pull ubuntu 5) docker build Example: docker build <options> <directory path> OR <URL> docker build .[…]

Quản lý Docker apps bằng Portainer

1. Portainer là gì? Portainer là một giao diện người dùng quản lý nhẹ cho phép bạn dễ dàng quản lý các môi trường Docker khác nhau của mình. Portainer cung cấp giải pháp dễ dàng và đơn giản để quản lý Container Docker và các dịch vụ Swarm thông qua giao diện web. Portainer hỗ[…]

Xây dựng Web Server Proxy bằng mã nguồn mở dùng Docker

Nginx Proxy Manager (NPM) là một hệ thống quản lý reverse proxy chạy trên Docker. NPM sử dụng Nginx và cung cấp cho người dùng trình quản lý thông qua giao diện web, giúp người dùng quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn. Nginx Proxy Manager là gì ? Nginx Proxy Manager (NPM) là một hệ[…]

Scripts cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Để đơn giản hơn trong quá trình lab hoặc dựng nhanh các môi trường cần thiết, hôm nay mình chia sẻ script cài đặt docker, docker-compose trên môi trường các hệ điều hành Ubuntu và CentOS. Ubuntu Server 18.04 64 bit. CentOS 7 Server 64 bit. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Update[…]

Dọn Rác Docker Containers Images

Ở đây ghi chú lại một số câu lệnh để dọn rác Docker containers và images: Xem danh sách Containers: docker ps -a Images: docker images -a Bạn có thể thấy có nhiều image trong danh sách có dạng <none>:<none>. Đây là các dependencies của các images khác. Một số là images “none” dùng tạm[…]

Hướng dẫn cài đặt Docker (CE) và Docker Compose trên Ubuntu 16.04 – Windows 10 – MacOS

  Docker có 2 phiên bản chính thức là Docker Community Edition (CE) và Docker Enterprise Edition (EE). Docker Community Edition (CE) Đối với phiên bản Docker CE thì được sử dụng phù hợp với đối tượng là Developers, những team nhỏ – vừa bắt đầu tìm hiểu Docker và tất nhiên là miễn phí ? Docker[…]